O mnie

Medycyna to moja wielka pasja i fascynacja od najmłodszych lat.

W swojej pracy realizuję moje ideały i wyobrażenia o dobrej rzetelnej medycynie zorientowanej ściśle na pacjenta i otwartej na człowieka.

Uważam, że podstawą diagnostyki, leczenia i skutecznej pomocy moim Pacjentom jest odpowiedni czas poświęcony na kompleksową rozmowę, poznanie problemów zdrowotnych i uwarunkowań, które mogą je powodować. W prawdziwej medycynie nie powinno być dróg na skróty, pośpiechu i uproszczeń.

Dobra relacja z pacjentem i holistyczne wszechstronne podejście do choroby pozwala mi wspólnie z pacjentami uzyskiwać najlepsze efekty leczenia i rozwiązywać skuteczniej problemy ze zdrowiem.

Zdobywając przez wiele lat kolejne szczeble kariery lekarza i naukowca, kolejne sukcesy, tytuły i specjalizacje, bardzo dobrze poznałam realia polskiej służby zdrowia.

Konfrontując je z doświadczeniem uzyskanym z kształcenia i pracy za granicą, postawiłam sobie stanowczo za cel, aby mój piękny zawód realizować w sposób, który przynosi satysfakcję, radość i wymierne efekty dla pacjentów.

Marzenie to konsekwentnie realizuję w swojej codziennej pracy i wiem, że marzenia się spełniają.

Rzetelna medycyna oparta na zaufaniu i dobrej relacji terapeutycznej z Pacjentami jest możliwa 🙂

W swojej pracy skupiam się na różnych aspektach wpływających na zdrowie człowieka. Biorę pod uwagę tryb życia, sposób odżywania (dietę), uwarunkowania psychologiczne i rodzinne chorób,  a także problemy psychologiczne związane z życiem w stresie i napięciu.

Jako lekarz gastroenterolog zajmuję się przede wszystkim chorobami przewodu pokarmowego, jednak staram się traktować problemy ze zdrowiem moich pacjentów całościowo. Jestem również specjalistą chorób wewnętrznych (internistą).

Jestem zwolennikiem wiedzy, nauki i racjonalnego podejścia do swojego zawodu.

Staram się w swojej pracy opierać na najnowszych osiągnięciach medycyny oraz na udowodnionych metodach postępowania lekarskiego. Rzetelności, wiarygodności i profesjonalizmu oczekują ode mnie moi Pacjenci. Wymaga tego ode mnie również etyka zawodowa.

Jednak jestem zawsze otwarta na dialog, pytania i wątpliwości ze strony Pacjentów związane z tzw. alternatywnymi sposobami leczenia. Niektóre z nich stanowią mity i nieprawdę oraz często mogą wręcz przynieść wiele szkody dla zdrowia. Część  natomiast może być cennym uzupełnieniem klasycznej medycyny.

Hołduję wieloletniej zasadzie medycyny  primum non nocere (łac. po pierwsze nie szkodzić), ale zawsze główną moją intencją jest dążenie do trafnej diagnozy oraz uzyskania najlepszego efektu leczenia.